บริษัท ฮูเรย์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ HOORAY เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ที่มีต้นกำเนิดจาก สิงคโปร์ โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย จักรปักคอมพิวเตอร์คุณภาพ สำหรับภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม

จุดเริ่มต้นแห่งความสมบูรณ์แบบที่ยั่งยืน

ด้วยแนวคิด ‘The Revolution for Embroidery Perfection’  แบรนด์ ฮูเรย์ จึงได้ถือกำเนิดที่ประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับต่อความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งแบรนด์ HOORAY เป็นแบรนด์จักรปักคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และแก้โจทย์ปัญหาของงานปักทั้งหลายเพื่อมุ่งสู่ผลงานการปักที่สมบูรณ์แบบ จักรปัก HOORAY นับเป็น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งถูกพัฒนาทางวิศวกรกรรมจากประเทศสิงคโปร์และผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยจาก ประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งฐานการผลิตขึ้นที่ เมืองลูฉือ มณฑลซูโจว และขยายการผลิตเพิ่มขึ้นที่เมืองจูจี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการตลาดที่เติบโตขึ้น อีกทั้งปรับทั้งโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ โดยก่อตั้ง สำนักงานใหญ่ในประเทศไทยเพื่อเป็นฐานกำลังสำคัญในการเปิดตลาด

วิสัยทัศน์

HOORAY เชื่อว่า “ความสมบูรณ์แบบ ต้องเกิดจาก เทคโนโลยี ความยั่งยืน และความพึงพอใจ สูงสุด ที่เชื่อมโยงเป็นสิ่งเดียวกัน” เพราะความสมบูรณ์แบบไม่ได้มีเพียงแค่งานปักที่ออกมางดงามเท่านั้น แต่รวมถึง ความรู้สึกพึงพอใจสูงสุด และความยั่งยืนทางธุรกิจของลูกค้าที่เป็นเสมือนคนในครอบครัวที่ พร้อมร่วมแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจ

พันธกิจ

• สร้างและมอบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

• สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับทุกความต้องการของลูกค้า

• สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของผู้ประกอบการต่อองค์กร

• สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจที่ยาวนาน

• สร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อก่อเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

เป้าหมาย

จากพันธกิจอันแน่วแน่ และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น HOORAY ยังคงไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจักรปักคอมพิวเตอร์ โดยทั้งเพิ่มโมเดลเครื่องปักให้เหมาะกับทุกลักษณะงานปัก และเพิ่มระบบปฏิบัติการ ใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอโดยวางมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการปักอย่างลงตัว อีกทั้งยังร่วมสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจของผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มระหว่างประเทศ...ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกัน

ติดต่อ

บริษัท ฮูเรย์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ซอยลาซาล 56 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260

โทร. 02-748-6434   แฟกซ์: 02-748-6435
อีเมล sale@hoorayventure.com
สาขา พม่า / เวียดนาม / มาเลเซีย

www.hoorayventure.com