ไม่มีความรักใด ยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่ บริษัท กิจมีชัยเทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ฮูเรย์เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของแม่ จึงร่วมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง "รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่" ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดในโรงเรียนอัสสัมชัญ เราหวังว่า ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหรณ์สอนเยาวชนของชาติ และทางเราจะพยายามสนับสนุนสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อๆ ไป และหวังว่าทุกท่านจะอยู่เคียงคู่กับเราเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ต่อไปในอนาคต #MomIsHero #เรื่องใดไหนเล่าเท่ารักของแม่