"กิจมีชัย เทรดดิ้ง ร่วมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์สังคม"

ไม่มีความรักใด ยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่ บริษัท กิจมีชัยเทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ฮูเรย์เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของแม่ จึงร่วมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง "รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่" ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดในโรงเรียนอัสสัมชัญ เราหวังว่า ภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหรณ์สอนเยาวชนของชาติ และทางเราจะพยายามสนับสนุนสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อๆ ไป และหวังว่าทุกท่านจะอยู่เคียงคู่กับเราเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ต่อไปในอนาคต #MomIsHero #เรื่องใดไหนเล่าเท่ารักของแม่

Introducing fashion’s first-ever end-to-end personalization solution

 

OUR VISION

Fashion’s changing. Personalization is sweeping the industry. Consumers want styles as unique as they are, but the standard supply chain doesn’t measure up. It’s designed for mass production and doesn’t have the flexibility to meet increasing demand for personalization.

As an Industry 4.0 pioneer, our duty is to help businesses meet industry challenges by providing customers with the innovative solutions of tomorrow. That’s why we’ve developed a breakthrough, end-to-end solution enabling fashion and apparel companies to discover the true power of personalization.

INTERVIEW WITH PHILIPPE RIBERA

Philippe Ribera
Philippe Ribera
VP - Innovation
Lectra
Lectra
 

Blockchain can guarantee product authenticity, fight counterfeiting

Founded in 1973, Paris-headquartered Lectra is one of the leading providers of apparel and fashion technology solutions. The company empowers brands and manufacturers from design to production and the management of collections that cover the entire product lifecycle in the fashion and apparel industry. Philippe Ribera, vice president-innovation, discusses supply chain challenges and offers possible solutions to them in an interview with Fibre2Fashion.