ข้อมูลบริษัท

บริษัท กิจมีชัยเทรดดิ้ง จำกัด (KMC) ประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม และให้บริการ ‘CAD / CAM Solutions’ เพื่อการผลิตงานด้านแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม, ประดับยนต์ และเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกมาในหลายทศวรรษ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทคู้ค้าทั้งในประเทศและอีกหลายประเทศแถบอาเซียนจนทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่ง โดยการดำเนินธุรกิจนั้นอยู่ใน เครือกิจมีชัย ซึ่งมี บริษัท ฮูเรย์เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรปักอุตสาหกรรมรวมอยู่ในเครือเดียวกัน